Om oss

Vedtekter, visjon og verdier

Vår visjon er å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri som nyter tillit og respekt.
Background photo

Verdier

Vi skal være troverdig, reflektert og tydelig.
Vi skal jobbe med i utgangspunkt i kunnskap, initiativ og samarbeid. 

Prinsipper

Norsk olje og gass mener at verdiskapning og velstand henger sammen. Sakene Norsk olje og gass tar opp vil også være i samfunnets interesse. Norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier:

- Respekt for mennesker, sikkerhet og miljø. 
- Betydningen av lønnsomhet i virksomheten. 
- Prinsippet om fri konkurranse. 
- Høy etisk standard og bevissthet om industriens sosiale ansvar.

Vedtekter

Formålet til Norsk olje og gass er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser overfor myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, andre nasjonale og internasjonale institusjoner, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Norsk olje og gass' vedtekter