Om oss

Strategi og vedtekter

Vi skal utnytte våre ressurser til å videreutvikle Norge som en pålitelig energinasjon.​
Background photo

Norsk olje og gass skal være en attraktiv medlemsorganisasjon for selskap innen olje og gass, havvind, lavkarbonløsninger og havbunnsmineraler, og gjennom samhandling arbeide for:

  • Aktivitet som ivaretar og forbedrer sikkerhet, miljø og effektivitet
  • Konkurranedyktige og langsiktige rammebetingelser og avtaler for angfoldi aktivitet med høy verdiskapning
  • Reduksjon i utslipp i henhold til klimamål gjennom elektifisering, energieffektivisering og annen lavutslippsteknologi

Vedtekter

Formålet til Norsk olje og gass er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser overfor myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, andre nasjonale og internasjonale institusjoner, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Norsk olje og gass' vedtekter