Om oss

Krav for å jobbe offshore

Background photo

For å kunne reise ut og ta arbeid på norsk sokkel må en ha gyldig grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. 
Følgende varianter blir godkjent:

1. Norsk olje og gass-godkjent

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) i henhold til Norsk olje og gass sine fagplaner, ref. Norsk olje og gass retningslinje 002 – Sikkerhets- og beredskapsopplæring, tatt ved et Norsk olje og gass - godkjent kurssenter i Norge.

Se vedlagt liste over godkjente kurssentra:

Godkjente kurs og kurssentra

 2. Kurs tatt i andre land

Nordsjøavtalen eller «The Mutual Agreement»

«The Mutual Agreement» er en avtale mellom Storbritannia, Danmark, Nederland og Norge om gjensidig godkjenning av hverandres grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs samt spesialisert sikkerhetsopplæring.

Sikkerhetskurs (både grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs og spesialisert sikkerhetsopplæring) som er tatt i andre land enn Storbritannia, Norge, Danmark og Nederland er ikke omfattet av den gjensidige godkjenningsordningen. 
Den enkelte operatør må avgjøre om kurset/kursene møter kravet. 
Hvis du har gjennomført et slikt kurs må du derfor kontakte operatørselskapet (eller be din arbeidsgiver kontakte operatørselskapet) for å få avklart om kurset ditt er godkjent.

Merk: Når opplæringen er tatt i et av de andre landene ihht. The Mutual Agreement, vil man som oftest måtte ta et såkalt "Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf" i tillegg.

Dette kurset inkluderer kjennskap / trening i bruk av pustelunge, redningsstrømpe, norsk redningsdrakt m.m. Dette framgår av matrisen som står omtalt på side 66 i Norsk olje og gass´ retningslinje 002 (revisjon 21).

Se vedlagt lenke for mer informasjon:

002 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har gjort avtaler om gjensidig godkjennelse av sikkerhetsopplæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten gyldig på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøen.

Her kan du laste ned avtalen (Mutual Agreement on Basic Emergency Response Safety Training) samt matrisedokumentet som gir detaljer om avtalens omfang.

Det er også signert en avtale om gjensidig godkjennelse av beredskapsopplæring gyldig på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøen.

 

3. Kurs tatt i andre land

OPITO grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt ved kurssentra i andre land som ikke er omfattet av "The Mutual Agreement", vil ikke automatisk bli godkjent for norsk sokkel. 
Her er det den enkelte operatør som må godkjenne sikkerhets- og beredskapskompetansen til hver enkelt.

Med hensyn til kurs tatt ved utenlandske kurssentra (som ikke er omfattet av "The Mutual Agreement"), og som heller ikke er OPITO-godkjent, så er det den enkelte operatør som må godkjenne sikkerhets- og beredskapskompetansen til hver enkelt i disse tilfellene.

Norsk olje og gass vurderer ikke individuelle kursbevis, og eventuelle spørsmål knyttet til kursbevis må rettes til den aktuelle operatør.

4. Jeg finner ikke svaret på om mitt kurs er godkjent. Hva skal jeg gjøre?

Først og fremst bør du få en kopi av selve kursbeviset hvis ikke du allerede har det - dette vil ofte ha angivelse av hvilket/hvilke land som har godkjent opplæringen. 
Ta kontakt med kurssenteret og be om en angivelse av hvem som har godkjent kurset/kurssenteret. Deretter kontakter du din arbeidsgiver med disse opplysningene. 
Din arbeidsgiver vil i tvilstilfelle måtte kontakte operatørselskapet for å avklare om opplæringen din er godkjent. Vi gjør oppmerksom på at Norsk olje og gass ikke besvarer spørsmål knyttet til individuelle kursbevis.

5. Helseattest:

Arbeidstakere i petroleumsvirksomheten må ha gyldig "offshore helseattest". For de fleste vil dette innebære en helseerklæring utstedt av særskilt godkjente petroleumsleger. 
Helseerklæringen er normalt gyldig i 2 år hvis ikke petroleumslegen har gitt begrenset gyldighetstid. 
Vær oppmerksom på at andre typer helseerklæring (førerkort, dykking, arbeidstaker på skip) ikke er godkjent. 
Britisk og nederlandsk helseerklæring - utstedt av leger godkjent av hhv Oil & Gas UK og NOGEPA - er likeverdig godkjent.

Fylkesmannen Rogaland behandler spørsmål knyttet til helseerklæringer i petroleumsvirksomheten og har utarbeidet en informativ.
Har du spørsmål knyttet til helse og skikkethet for offshore arbeid bør du i første omgang kontakte en petroleumslege. 
Fylkesmannen i Rogaland publiserer på sine nettsider ajourførte lister over godkjente petroleumsleger.

"Spørsmål og svar" side knyttet til dette: 
http://fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Helseerklaring/ 
Kontakt: Tlf. +47 51 568700, e-post: postmottak@fmro.no

 

6. Krav for besøkende til offshore installasjoner:

Når det gjelder hvilke krav som gjelder for besøkende til de ulike offshore installasjonene anbefaler vi at du tar kontakt med den enkelte operatør får å få nærmere opplysninger om dette.

 

7. Krav til fartøy:

I forhold til hvilke krav som gjelder for fartøy så anbefaler vi at du tar kontakt med Norges Rederiforbund (NR) eller det enkelte rederi.

 

8. Er STCW sikkerhetskompetanse gyldig i petroleumsindustrien på norsk sokkel?:

Sertifisert maritimt personell på flyttbare innretninger i henhold til STCW-konvensjonen, ansees å ha likeverdig sikkerhetsopplæring som etter retningslinje 002.

Sertifisert maritimt personell skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 5 år i henhold til krav i STCW- konvensjonen. For dette personellet gjelder ikke repetisjonsintervallet på 4 år i punkt 4.3 for GSK-repetisjon.

Sertifisert maritimt personell skal i tillegg ha gjennomgått helikopterevakueringstrening HUET hos Norsk olje og gass godkjent kursleverandør som leverer HUET. HUET for sertifisert maritimt personell skal repeteres med intervaller på 5 år.

Arbeidstakere som har gjennomført HUET kan få unntak fra HUET-repetisjon av reder dersom vedkommende har store problemer med gjennomføringen. Unntaket skal være dokumentert.

Det er personell med følgende STCW sertifikat dette gjelder (Engelsk/Norsk):

Certificate of Competency (CoC)/Kompetansesertifikat   
D1          Master Mariner /            Sjøkaptein           Kl. 1
D2          Chief Mate         /             Dekksoffiser        Kl. 2
D3          Officer of the Watch/    Dekksoffiser        Kl. 3
D4          Officer of the Watch/    Dekksoffiser        Kl. 4
   
M1         Chief Engineer officer/  Maskinoffiser     Kl. 1
M2         Second Engine Officer/  Maskinoffiser      Kl. 2
M3         Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser     Kl. 3
M4         Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser    Kl. 4
   
Electro-technical officer/ Skipselektrikeroffiser   
   
Certificate of Proficiency (CoP)/Ferdihetssertifikat  
Able Seafarer Deck/                      Matros  
Able Seafarer Engine/                   Motormann  
Electro-technical Rating/             Skipselektriker