Om oss

Helserelaterte spørsmål

Background photo

Hvilke krav stilles til helse for å kunne arbeide offshore?

Fylkesmannen i Rogaland har detaljer og kontaktinformasjon på denne nettsiden:  http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-og-omsorg/Helse-offshore/Helseerklaring/Oppfyller-eg-helsekrava-for-a-arbeide-offshore/

Komplett oversikt over helsekrav finnes i Veileder IS-1879. Denne finnes hos Helsedirektoratet: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-til-forskrift-om-helsekrav-for-personer-i-arbeid-pa-innretninger-i-petroleumsvirksomheten-til-havs/Sider/default.aspx

Se også “Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs

Kan leger i utlandet utstede norske helsesertifikater?

Svar: Personer som har britisk eller nederlandsk helseerklæring kan reise offshore i Norge uten norsk helseerklæring. Det har Fylkesmannen i Rogaland avgjort.

Fylkesmannen har videre bestemt at det ikke foreligger godt nok grunnlag for å akseptere danske helseerklæringer, fordi den danske ordningen ikke er like streng som det norske regelverket. 

Dette betyr at personer som har helseerklæring fra Oil and Gas UK eller NOGEPA kan reise offshore i Norge uten norsk helseerklæring, mens danske helseerklæringer fremdeles ikke kan aksepteres.

Alle som skal offshore på norsk sokkel fremdeles er underlagt alle reglene i den norske helsekravforskriften.

De ansvarlige operatør- og driftsselskapene skal føre den samme kontrollen med alt offshorepersonell i samsvar med vanlig praksis og reglene i helsekravforskriften. Det er nå viktig at selskapene informerer alt relevant personell, inkludert personell på heliportene, om endringene avgjørelsen fra Fylkesmannen medfører.

Mer informasjon finnes på Fylkesmannens nettsider

Kontaktinformasjon: Fylkeslegen i Rogaland ved assisterende fylkeslege ansvarlig for helsekrav, tlf. +47 51 568700, e-post: postmottak@fmro.no

Hvordan får man norsk helsesertifikat?

Svar: For å få helsesertifikat må man bli undersøkt av en petroleumslege. I en overgangsfase fram til 31.12.2013 kan fastlegene også utstede helsesertifikater. 
Se liste over godkjente Petroleumsleger fra Fylkesmanenn i Rogaland sin hjemmeside. 
På deres hjemmeside  http://fylkesmannen.no/offshore finnes også skjema og kontaktinformasjon.

Flere opplysninger kan fås av Fylkeslegen i Rogaland ved assisterende fylkeslege ansvarlig for helsekrav, tlf. +47 51 568700, e-post: postmottak@fmro.no

Det vises også til Veileder til "Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs".

Ny forskrift om helsekrav for petroleumsarbeidere offshore trådte i kraft 01.01.12. Forskriften stiller opp kravene til helse for de som vil arbeid offshore. Kravene er funksjonelle og blir utdypet og konkretisert i denne veilederen, som også gir nærmere retningslinjer for legenes arbeid med helseerklærlinger.

Se vedlagt lenke til Helsedirektoratet for mer informasjon: Veileder til helsekravene

Se vedlagt lenke til Fylkesmannen i Rogaland: Nye skjema for helseerklæring

Er min helseattest for sjømenn (utstedt av norsk sjømannslege) gyldig for arbeid på plattform offshore?

Svar: Nei, en maritim helseattest, d.v.s. en sjømanns-helseattest, er ikke godkjent som gyldig helseerklæring for offshorearbeid i petroleumsvirksomheten. Man må ha egen offshore helseerklæring.

Fylkesmannen i Rogaland har detaljer og kontaktinformasjon på denne nettsiden:  http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-og-omsorg/Helse-offshore/Helseerklaring/Sjofolk-som-reiser-offshore/

Nei, en maritim helseattest, d.v.s. en sjømanns-helseattest, er ikke godkjent som gyldig helseerklæring for offshorearbeid i petroleumsvirksomheten. Man må ha egen offshore helseerklæring.Spørsmål vedr. helseerklæring / helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel må rettes til Fylkeslegen i Rogaland ved assisterende fylkeslege ansvarlig for helsekrav, tlf. + 47 51 568700, e-post: postmottak@fmro.no

Det vises også til Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Ny forskrift om helsekrav for petroleumsarbeidere offshore trådte i kraft 01.01.2011. Forskriften stiller opp kravene til helse for de som vil arbeide offshore. Kravene er funksjonelle og blir utdypet og konkretisert i denne veilederen, som også gir nærmere retningslinjer for legenes arbeid med helseerklæringer.

Se vedlagt lenke til Helsedirektoratet for mer informasjon: Veileder til helsekravene

Kan elektroniske sigaretter medbringes offshore?

Svar: Nei, operatørene har bestemt at det ikke er tillatt å medbringe e-sigaretter til innretninger på norsk sokkel. 
Bakgrunnen for dette er at røyken har mange likhetstrekk med en «virkelig» røyk, den ligner på den visuelt, og når man trekker inn får man vanndamp i munnen som kan ligne på sigarettrøyk. I tillegg har den en viss mengde nikotin og tuppen gløder. Den går på batterier som ikke er EX-sikre. 
Det krever omfattende prosedyrer og regelverk hos den enkelte operatør for å sikre at slike elektriske artikler kun skal kunne benyttes i boligkvarter.

E-sigaretter er også forbudt av Helsedirektoratet etter forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter og etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er forbudt å importere og å selge e-sigaretter i Norge. 
Norsk olje og gass forholder seg til de vedtak som norske helsemyndigheter har gjort.

Kan jeg jobbe offshore når jeg har sukkersyke (diabetes)?

Personer med diabetes type 1 er ikke skikket for å jobbe offshore, men kan gjennom petroleumslegen søke Fylkesmannen i Rogaland om dispensasjon for sporadiske turer. Ved behov for opphold over 1 uke eller vanlig offshorerotasjon er kravene veldig strenge, og legen må involvere helsetjenesten på plattformen i dispensasjonssøknaden.

Personer med diabetes type 2 trenger ikke dispensasjon så lenge sykdommen er velregulert og uten komplikasjoner.

Fylkesmannen i Rogaland har detaljer og kontaktinformasjon på denne nettsiden:  http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-og-omsorg/Helse-offshore/Helseerklaring/Oppfyller-eg-helsekrava-for-a-arbeide-offshore/

 

Har Norsk olje og gass retningslinjer for drikkevann offshore?

Svar: Nei, Norsk olje og gass har ikke retningslinjer for dette. 
Dersom operatører har spesifisert at Folkehelseinstituttet sin veileder skal gjelde, er det disse som er gjeldende.