Skuffet over at det trekkes tilbake blokker ved neste TFO

Norsk olje og gass' kommentarer til revidert nasjonalbudsjett.
Image
Image

- Det er bra det ikke blir endringer i de midlertidige skatteendringene, men vi er skuffet over at det trekkes tilbake blokker ved neste TFO. Vi står midt i en energikrise hvor Europa skal kvitte seg med all russisk gass. Samtidig ber EU Norge levere så mye gass som mulig. Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass.

- Det vil fortsatt være behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til ca. 30% av dagens nivå og at felt i produksjon blir mindre lønnsomme, sier Eriksen.

Blokkene ligger for øvrig langt sør for den iskantgrensen som Stortinget vedtok i 2020.

Image