Møt Norsk olje og gass på Arendalsuka 2022

Norsk olje og gass deltar på Arendalsuka i år som før, og i år står energispørsmål høyt på agendaen. Her kan du se hvor vi er når, og hva som skjer gjennom uka.
Image
Image

En titt på programmet viser at Norsk olje og gass' sine arrangementer vil dreie seg om veien videre for bransjen. Havvind er en av de mest diskuterte energisatsingene det siste året. “Alle” vil ha havvind, men hva skal til for å etablere en havvindsindustri på norsk sokkel? Det blir noe av det vi skal diskutere på Arendalsuka.

KonKraft: Statusrapport for klimastrategien til 2030 og 2050
Tid: 16. august kl. 12:00 - 13:15
Sted: Madam Reiersen, Arendal
Arrangement: Facebook og LinkedIn

Havvind - Når kommer vi i gang?
Tid: 17. august kl. 10:30 - 11:30
Sted: Madam Reiersen, Arendal
Arrangement: Facebook og LinkedIn

Er tiden inne for å endre norsk gasspolitikk?
Tid: 18. august kl. 12:15 - 13:00
Sted: Madam Reiersen, Arendal
Arrangement: Facebook og LinkedIn

I tillegg inviterer KonKraft et arrangement om statusrapport for klimastrategien til 2030 og 2050. KonKraft består av NHO, LO, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Industri Energi, Fellesforbundet og Rederiforbundet.

Arrangementet vil blant annet legge opp til å drøfte spørsmål som hvordan olje- og gassnæringen ligger an til å nå sine ambisiøse klimamål, og hvordan de målene skal nås og hvilke virkemidler som burde brukes.

Øvrig program for Arendalsuka 2022 finner du her.

Image