Arbeidsliv

Enighet i meklingen for sokkelansatte

Det ble oppnådd enighet i meklingen på sokkelavtalene med Industri Energi, Safe og Lederne.
Image
Image

Lederne og Safe sender resultatet til uravstemning med svarfrist 30. juni.

- Vi har strukket oss svært langt gjennom krevende og lange forhandlinger. Samtidig er vi tilfredse med at vi greide å unngå en arbeidskonflikt på norsk sokkel, sier Elisabeth Brattebø Fenne som er forhandlingsleder og direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Det gis generelt tillegg på kr. 32 200,-, heving av satser for skift/natt/-tillegget med kr. 4,- mens tillegget for konferansetid økes med kr. 5,- samt en økning av helligdagsgodtgjørelse med kr. 80,- i tillegg til en del andre justeringer i avtalene.

Den økonomiske rammen er i tråd med frontfaget.

Det er også enighet om et utvalgsarbeid knyttet til en eventuell fremtidig pandemi/epidemi.

Om lag 7300 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell i følgende bedrifter:

Equinor, ConocoPhillips Norge, Aker BP, Vår Energi, Wintershall Dea Norge, Lundin Energy Norway, Repsol Norge, Neptune Energy Norge, OKEA, KCA Deutag Drilling Norge, Sodexo Remote Sites Norway, ESS Support Services, Coor Service Management og 4Service Offshore Hotels.

Kontaktperson

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold i Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Image