Arbeidsliv

Lønnsforhandlinger for sokkelavtalene er i gang

Tirsdag 3. og onsdag 4. mai er satt av til årets forhandlinger om sokkelavtalene for ansatte innen operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.
Image
Image
Foto: Kolbjørn Andreassen
FORHANDLER: Forhandlingslederne Lill-Heidi Bakkerud fra Industri Energi, Kai Morten Anda fra Safe, Audun Ingvartsen fra Lederne og Elisabeth Brattebø Fenne fra Norsk olje og gass forhandler om lønn og andre arbeidsvilkår for de sokkelansatte tirsdag og onsdag denne uken.

Tidligere i vår ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om en ramme på 3,7 prosent i for tariffoppgjøret for 2022. Dette danner grunnlaget for de andre oppgjørene i norsk arbeidsliv, også for forhandlingene innenfor Norsk olje og gass' tariffområder.

- Det er usikre tider og vi har de siste årene opplevd svært store svingninger i olje- og gassprisene. Lønnsoppgjøret må holdes innenfor ansvarlige rammer slik at industrien er mest mulig robust i tilfelle nye, kraftige svingninger i markedet. Det er derfor viktig å unngå for høy vekst i lønningene som igjen kan true sysselsettingen, men heller legge et godt grunnlag for trygge og langsiktige arbeidsplasser, sier forhandlingsleder Elisabeth Brattebø Fenne i Norsk olje og gass.

Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler på vegne av de ansatte. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne.

Om lag 7300 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell i følgende bedrifter:

Equinor, ConocoPhillips Norge, Aker BP, Vår Energi, Wintershall Dea Norge, Lundin Energy Norway, Repsol Norge, Neptune Energy Norge, OKEA, KCA Deutag Drilling Norge, Sodexo Remote Sites Norway, ESS Support Services, Coor Service Management og 4Service Offshore Hotels.


Kontaktperson

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold i Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Image