Uklokt å endre oljeskatteregimet nå

Våren 2020 kunne ingen forestille seg hvordan verden ville se ut to år etter. Men å endre det midlertidige skatteregimet nå på tampen av perioden vil være svært uklokt.
Image
Image

Denne kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 28. mars.

SV og Kari Elisabeth Kaski tar til orde for å fjerne de midlertidige endringene i petroleumsskatten (DN 16. mars). Det vil kunne føre til at prosjekter må revurderes i sin helhet og utsettes på ubestemt tid. Det er lite klokt når verden skriker etter mer energi.

Våren 2020 var det svært høy usikkerhet og svært lave olje- og gasspriser, og våre medlemsselskap ga klar beskjed om at prosjekter som ikke var endelig vedtatt sto i fare for å bli utsatt eller kansellert. Det ville hatt store konsekvenser for arbeidsplassene, kompetansen og teknologiutviklingen i leverandørindustrien. Et bredt stortingsflertall sikret derfor midlertidige endringer i petroleumsskatten.

Vi har i de snart to siste årene sett klar effekt av denne tiltakspakken. Blant offshore-regionene har Norge hatt det mest stabile investeringsnivåene innen felt og funn globalt i perioden 2019-2021, noe som er vist i en analyse av Rystad Energy fra juni 2021. I tillegg sikrer et robust aktivitetsnivå i olje- og gassnæringen betydelige skatteinntekter til staten.

Selskapene foretar grundige lønnsomhetsvurderinger før et prosjekt besluttes og bruker gjennomgående svært høye avkastningskrav. De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet har ikke endret på dette.

DN skriver på lederplass 24. mars at petroleumsnæringen er helt nødt til å omstille seg i løpet av det neste tiåret. Det er vi enige i, og norsk olje- og gassbransje har satt seg svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel. Vi jobber også med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

Våren 2020 kunne ingen forestille seg hvordan verden ville se ut to år etter. Men å endre det midlertidige skatteregimet nå på tampen av perioden vil være svært uklokt. Det vil ikke gjøre omstillingen av næringen enklere og vil ikke sikre mer energi med lave utslipp.

Image