Ny petroleumsskatt: Skritt i riktig retning, men ikke i mål

Norsk olje og gass er overordnet positive til regjeringens forslag om omlegging til en kontantstrømsbasert petroleumsskatt.
Image
Image
Foto: Mats Bakken

– En slik omlegging vil gjøre petroleumsskatten mer nøytral, noe som innebærer at det vil bli bedre samsvar mellom selskapenes og statens vurderinger av lønnsomhet, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass.

Blindheim sier videre at det er noe skuffende at regjeringen ikke har benyttet anledningen til å gjøre hele petroleumsskatten nøytral, ved at selskapsskatten holdes utenfor endringene. Det er først ved en omlegging av den samlede petroleumsskatten til et kontantstrømsbasert system man fullt ut sikrer en samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse av fellesskapets ressurser. Full nøytralitet blir et viktig punkt for Norsk olje og gass når Stortinget skal behandle forslaget fra regjeringen.

Blindheim er fornøyd med at regjeringen foreslår pantsettelsesadgang for tilbakebetaling av underskudd for bedrifter utenfor skatteposisjon, dette sikrer likebehandling av selskaper og at panthaverne får best mulig sikkerhet, noe som fører til at selskapene og statens rentekostnad reduseres.

– Det er svært viktig at regjeringen også benytter anledningen til å slå fast at de midlertidige skatteendringene skal gjennomføres som forutsatt. Selskapene arbeider nå frem prosjekter som i årene som kommer vil gi mange arbeidsplasser over hele landet, store inntekter til fellesskapet og nødvendig energi til Europa, sier Blindheim.

Image