Suspensjon av RN Nordic og Lukoil

I lys av Ukraina-situasjonen har styret i Norsk olje og gass vedtatt å suspendere de russiske selskapene RN Nordic og Lukoil.
Image
Image

På vegne av styreleder i Norsk olje og gass, Monica Th. Bjørkmann:

I lys av Ukraina-situasjonen har styret i Norsk olje og gass vedtatt å suspendere de russiske selskapene RN Nordic og Lukoil. For øvrig har Lukoil i dag sagt opp medlemskapet sitt i Norsk olje og gass.

Image