Fortsatt viktig å lete etter olje og gass

For at vi skal kunne levere energien Europa trenger, er vi avhengige av attraktivt areal. Det gjelder både for olje, gass og havvind.
Image
Image
Foto: Tommy Ellingsen

Torsdag sendte Olje- og energidepartementet forslaget om TFO ut på høring. Dette er modne områder, hvor geologien er godt kjent på forhånd og det foreligger olje- og gassrørledninger som eventuelle funn kan bli knyttet til.

– Det vil fortsatt være behov for å lete etter olje og gass for å hindre en bratt nedgang i produksjonen. Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til ca. 30% av dagens nivå, og at felt i produksjon blir mindre lønnsomme, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktor for næringspolitikk og kommunikasjon.

Giæver Eriksen understreker viktigheten av tilgangen på leteareal, og påpeker at Norge har en viktig rolle som energileverandør.

– Energikrisen i Europa understreker viktigheten av Norge som pålitelig og mangfoldig energileverandør. For at vi skal kunne levere energien Europa trenger vi attraktivt areal. Det gjelder både for olje, gass og havvind. TFO-rundene gjør oss enda bedre i stand til å være energileverandøren Europa trenger, sier Giæver Eriksen.

Samtidig som det fortsatt vil være behov for å lete etter olje og gass skal bransjen redusere klimagassutslipp betydelig.

– Norsk olje- og gassbransje har satt seg svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Nå jobber vi systematisk for å innfri regjeringens og stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Vi jobber også med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel, avslutter Giæver Eriksen.

Image