Trygt gjennom krisen

Medlemsundersøkelsen til NHO for juni viser at olje- og gassnæringen ser positivt på fremtiden.
Image
Image
Foto: Tommy Ellingsen
Trygt gjennom krisen

15 måneder er gått siden pandemien sendte Norge ut i den største krisen siden krigen, også for olje og gassbransjen førte det til stor usikkerhet. Ett år etter de midlertidige skatteendringene ble vedtatt av et bredt flertall i Stortinget ser bransjen positivt på fremtiden. De midlertidige skatteendringene har motvirket koronausikkerhet og har virket slik de var tiltenkt. Mange arbeidsplasser er reddet og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter, gjennomføres i tråd med planene før koronakrisen.

Det viser en ny undersøkelse NHO har utført blant medlemmene i Norsk olje og gass. Hele 93 prosent av medlemmene vurderer markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. 86 prosent oppgir at de forventer en stabil ordrereserve i månedene fremover. Videre oppgir hele 89 prosent av de spurte at de forventer uendret eller høyere sysselsetting i månedene fremover.

– Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikten. Mange arbeidsplasser er sikret, og bedriftene har fått trygghet til å fortsette det gode arbeidet med å utvikle ny teknologi som er nødvendig for at Norge skal lykkes med det energiomstillingen. Vi ser at selskapene har hatt en rekke grønne initiativ både innen elektrifisering, havvind og hydrogen det siste året. Samtidig ser vi at næringen legger opp til et investeringsnivå fremover omtrent på linje med anslagene før pandemien. , det er viktig at de midlertidige skatteendringene ikke bidrar til for høye investeringer, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Hun viser til at hele 70 prosent av medlemmene oppgir at de har samme omsetning som i et normalår, og at ingen av de spurte bedriftene vurderer at det er en reell risiko for at de vil gå konkurs som følge av covid-19.

– Vi skal være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner fra en spørreundersøkelse, men den danner et bilde av en næring som vil fortsette å bidra med arbeidsplasser over hele landet og inntekter til fellesskapet. Det gjør meg trygg på at krisepakken har vært en god investering for fellesskapet, sier Hauglie.

Image