Anniken Hauglie til NHO

Norsk olje og gass' administrerende direktør har sagt ja til å bli viseadministrerende direktør i NHO.
Image
Image
Foto: Mats Bakken

– Jeg har sagt ja til å bli viseadministrerende direktør i NHO og tar med meg viktig kunnskap og perspektiver fra olje og gassnæringen til kjernen av NHOs virksomhet fremover, nemlig sikre verdiskaping, arbeidsplasser og omstilling. Slik sett slutter jeg ikke på laget, men bytter posisjon på banen sier administrerende direktør Anniken Hauglie.

– Anniken Hauglie har gjort en viktig jobb i en utrolig krevende tid for næringen både internt og eksternt. Vi ønsker henne lykke til i fortsatt innsats for hele norsk næringsliv. Styret i Norsk olje og gass starter nå arbeidet med å finne hennes etterfølger sier styreleder Monica Bjørkmann.

Hauglie fortsetter som administrerende direktør i Norsk olje og gass inntil videre.

Image