25. konsesjonsrunde: legger grunnlaget for inntekter og arbeidsplasser

Olje- og energidepartementet tilbyr Norske Shell, Equinor, Idemitsu Petroleum Norge, INEOS E&P Norge, Lundin, OMV (Norge) og Vår Energi til sammen fire utvinningstillatelser, fordelt på én i Norskehavet og tre i Barentshavet.
Image
Image
Foto: Øyvind Knoph Askeland

– Tilgang til attraktivt areal er viktig for aktivitet på sokkelen og avgjørende for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser. 25. konsesjonsrunde og TFO-rundene legger grunnlaget for aktiviteten som gir inntekter til fellesskapet og arbeidsplasser over hele landet. Det vil fortsatt være behov for å lete etter olje og gass for å unngå for bratt nedgang i produksjon på norsk sokkel, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Samtidig som det fortsatt vil være behov for å lete etter olje og gass skal vi som bransje redusere våre egne utslipp. Norsk olje- og gassbransje satt seg svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Nå jobber vi systematisk for å innfri Stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. 

Vi jobber også med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel. 

Hauglie understreker viktigheten av at regjeringen legger til rette for videre utforsking av norsk sokkel og lyser ut nye områder for aktivitet. Det meste av arealet som er åpnet for olje og gassleting er inkludert i TFO ordningen, dette gir større interesse for TFO rundene enn for de nummererte rundene inntil nytt areal blir inkludert i nummererte runder   

Oljedirektoratets ressursrapport viser at leteaktiviteten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder.  Det er derfor gledelig at regjeringen fortsetter med nummererte runder utenfor modne områder. 

Image