Næringspolitikk

Bruker oljeteknologi for å lete etter historiske skatter

GeoPluss på Randaberg utenfor Stavanger bruker geofysiske metoder og teknologi fra subseaindustrien for å utføre arkeologiske undersøkelser på havbunnen.
Image
Image
Ill: M.Ditta/MUST
VRAK: Det ligger flere velbevarte vrak i de tykke og funnrike kulturlagene på havbunnen ved Avaldsnes. Minst ett av disse vrakene er fra middelalder, og det er stor sjans for at havbunnen skjuler flere skip – fra vikingtid eller enda eldre tider.

I 2017 ble GeoPluss med i prosjektet «Funn i Hafrsfjord», som leter etter konkrete bevis på at slaget i Hafrsfjord i år 872 faktisk fant sted. Der fikk bedriften god erfaring med marinarkeologiske undersøkelser.

Nå er bedriften med i kartleggingen av havbunnen i den historiske havnen Avaldsnes, hvor sjøveiene møtes, og hvor konger og høvdinger har hatt sete fra bronsealderen til middelalderen.

Primærmarkedet til GeoPluss er offshore- og subseaindustrien. Bedriften tilbyr dataprosessering, kvalitetskontroll og rapportering av undersøkelsesdata. Det skjer hovedsakelig gjennom produksjon av terrengmodeller i 3D, tolkninger og analyser av geofysisk data.

GeoPluss er én av mange bedrifter som anvender oljeteknologi på områder som ligger langt fra olje og gass.

Les mer om GeoPluss og andre bedrifter som er med å revolusjonere andre næringer på vår spesialnettside Techtransfer.no.

Image