Drift

Risikoen for storulykker på norsk sokkel er fortsatt lav

Det har aldri vært færre hydrokarbonlekkasjer eller brønnkontrollhendelser enn i fjor, viser rapporten fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2020.
Image
Image

Samlet sett var det i 2020 færre alvorlige hendelser med storulykkepotensial, eller tilløp til slike hendelser, enn det var i 2019.

Totalindikatoren (storulykkeindikatoren), som reflekterer industriens evne til å styre forhold som påvirker risiko, var litt høyere i 2020 enn året før, men økningen er ikke statistisk signifikant. Hovedårsaken til endringen på totalindikatoren er at det har oppstått flere skader på bærende konstruksjoner, spesielt på flyttbare innretninger

RNNP baserer seg på innrapporteringer fra selskapene som opererer på norsk sokkel. Analysen utføres av Petroleumstilsynet (Ptil).

- Vi ser at det langsiktige og kontinuerlige arbeidet næringen gjør innenfor sikkerhet gir positivt bidrag på viktige indikatorer som hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser. Dette er en nedgang vi har sett over flere år, sier Aud Nistov, fagsjef HMS og standardisering i Norsk olje og gass.

Lekkasje av hydrokarboner er av betydning for risikoen for storulykker på norsk sokkel. I 2020 var det fem lekkasjer mot seks lekkasjer i 2019. Det er det laveste antallet som er registrert noen gang.

I 2020 var det ti brønnkontrollhendelser, fire under leteboring og seks under produksjonsboring. Alle hendelsene ble klassifisert med lav alvorlighet. Dette er også historisk lavt. I 2019 var det til sammenligning 19 brønnkontrollhendelser.

Samlet sett var det også færre alvorlige personskader i 2020 enn i 2019.

-  Selskapene arbeider med kontinuerlig forbedring av sikkerheten og Norsk olje og gass skal fortsette å være en best mulig arena for læring og erfaringsoverføring, sier fagsjef Aud Nistov.

Les RNNP-rapporten for 2020 her.

Kontakt

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass, mobil: +47 952 82 808

Image