Næringspolitikk

Doblet gasseksporten i februar

Norge eksporterte naturgass for 20,9 milliarder kroner i februar 2021. Det er 11,1 milliarder kroner mer enn samme måned i fjor.
Image
Image
Foto: Mats Bakken

– Dette viser at norsk gass blir sett på som en attraktiv og pålitelig energikilde for europeiske forbrukere. Olje- og gassnæringen skaper store inntekter til fellesskapet og gir arbeid til over 200 000, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

SSBs statistikk viser at Norge eksporterte olje, naturgass og naturlige kondensater for 44,2 milliarder kroner, litt mer enn halvparten av all vareeksport som totalt var 83 milliarder.

Viktig verktøy i klimakampen
Norsk naturgass er en viktig kraftkilde for Europa, der mange hjem bruker gass til f.eks. varmtvann, varme og matlaging. Gassen brukes også i industrielle prosesser og til elektrisitetsproduksjon. Sistnevnte er spesielt viktig fordi gasskraftverk raskt kan øke produksjonen og er derfor god balansekraft for fornybar energi.

– Når naturgass erstatter kullkraft halveres CO2-utslippene. I tillegg bidrar gasskraftverkene til å sikre en stabil energiforsyning på vindstille dager, sier Hauglie. 

I løpet av våren 2021 skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen skal også inneholde et veikart for hydrogen.

– I 2050 må naturgassen være mer eller mindre avkarbonisert, og EU ser på hydrogen som en viktig energibærer. For at Europa skal klare å etablere et hydrogenmarked vil hydrogen produsert fra naturgass med karbonfangst og -lagring være avgjørende. Forutsetningen for å lykkes med eksport av hydrogen fra Norge er å utnytte gassressursene på norsk sokkel slik at vi kan fortsette å eksportere energi til EU og Storbritannia.

Image