Miljø

- Vår næring er for å prise CO2-utslipp

SV foreslår en økning av CO2 prisen over natta og innføringen av en produksjonsavgift fordi partiet ikke ønsker å ha en oljenæring på norsk sokkel, skriver Anniken Hauglie administrerende direktør i Norsk olje og gass.
Image
Image
Mats Bakken
- Vi har planer om å redusere utslippene våre med 40 prosent innen 2030 og jobber med en plan sammen med regjeringen for hvordan kutte 50 prosent av klimagassutslippene. En økning over natta fra ca. 800 til 2000 kroner vil negativt påvirke dette arbeidet, sier Anniken Hauglie.

Denne kronikken ble publisert i enerWE 14. januar 2020.

I dag deltok jeg på debatt i Politisk kvarter sammen med SV som ønsker å øke avgiftene for oljebransjen enda mer enn det regjeringen foreslår. Forslaget til SV går ikke bare ut på å øke CO2-avgiften til 2000 kroner tonnet over natta, men også pålegge bransjen en produksjonsavgift på 25 kroner fatet som tilsvarer 14 milliarder i økte årlige kostnader fra en dag til en annen.

Vår næring er for å prise CO2-utslipp, og mener det er et av de beste virkemidlene for å redusere utslipp. Vi har planer om å redusere utslippene våre med 40 prosent innen 2030 og jobber med en plan sammen med regjeringen for hvordan kutte 50 prosent av klimagassutslippene. En økning over natta fra ca. 800 til 2000 kroner vil negativt påvirke dette arbeidet. Regjeringen foreslår å ha en gradvis opptrapping av den totale CO2-prisen, som inkluderer den norske CO2-avgiften og den europeiske kvoteprisen. Det gir selskaper mulighet til å planlegge og gjennomføre fornuftige tiltak gjennom store og kompliserte industriprosjekter som ivaretar både klima og verdiskaping.

En gradvis opptrapping vil også gi tid og kapital til å bygge opp nye næringer som CCS, hydrogen og havvind. En umiddelbar økning i CO2-avgiften vil derimot spise av kapital selskapene har planer om å bruke til å modne og redusere kostnadene til nye teknologier samtidig som markedene må utvikles før det blir skala, volum og mange arbeidsplasser. Det er viktig med balanse, der myndighetene og politikerne ser på totaliteten i virkemiddelapparatet.

Vi får ikke til det grønne skiftet med rød bunnlinje.

Dersom det blir vesentlig økning i CO2-avgiften slik regjeringen har foreslått, må man sørge for at det totale virkemiddelapparatet og rammebetingelsene for øvrig, totalt sett ikke svekker vår konkurransekraft, men bidrar til aktivitet, lønnsom produksjon og verdiskaping. Det er også viktig at de økte inntektene for staten øremerkes tiltak som bidrar til raskere å redusere utslippene av klimagasser i de sektorene som får økte avgifter. Hvis en økning i CO2-avgiften går inn i et CO2-fond etter modell fra NOx-fondet, vil dette kunne bidra til å redusere utslipp og samtidig støtte nye null og lavutslippsteknologier som CCS, hydrogen og havvind. Det er vi glad for at SV synes er en god ide.

SV foreslår en økning av CO2 prisen over natta og innføringen av en produksjonsavgift fordi partiet ikke ønsker å ha en oljenæring på norsk sokkel. Isolert så vil også en produksjonsavgift bryte med forurenser betaler prinsippet. Hvis Norge skal påta seg ansvaret for andre lands utslipp, vil det paradoksalt nok føre til at andre land kan forurense så mye de vil, fordi det er selskaper på norsk sokkel som uansett må ta regningen.

SVs mål er å stanse leting og avvikle produksjon av olje og gass i en tid – tross alt – der enhver politiker bør være opptatt av å sikre arbeidsplasser og sikre inntekter til statskassa. Avvikling av arbeidsplasser og bedrifter i olje- og gassnæringen vil ikke hjelpe det globale klimaet.

Image