Miljø

Parisavtalen fyller fem år

Industrien har fra første stund stilt seg bak Parismålene. Vi jobber for at verdens energiforbruk fra olje og gass har lavest mulig utslipp, og for at det utvikles og tas i bruk lav- og nullutslippsteknologier for å begrense den globale oppvarmingen.
Image
Image
Foto: Mats Bakken
– Vi skal få ned utslippene samtidig som vi skal opprettholde verdiskaping, arbeidsplasser og statlige inntekter til velferdsstaten. Det er fullt mulig å nå verdens klimamål og ha høy verdiskaping fra norsk sokkel, sier administrerende direktør Anniken Hauglie.

Parisavtalen ble vedtatt under FNs klimakonferanse i Paris (COP21) 12. desember 2015. Formålet med avtalen er å «styrke den globale responsen på trusselen som klimaendringene utgjør». 

– Olje- og gassindustrien har fra første stund stilt seg bak Parismålene. Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen i henhold til Parisavtalen, må vi utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsteknologier, som for eksempel elektrifisering, energieffektivisering, CO2-fangst- og lagring, hydrogen og havvind. Norske lav- og nullutslippsløsninger som eksporteres til utlandet vil i tillegg være viktige bidrag for å nå globale klimamål, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

 Høy verdiskaping

Olje- og gassindustrien er en del av EUs kvotesystem, og bidrar allerede sammen med europeisk industri til å nå felles klimamål i Europa.

– Global oppvarming og klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Som Norges største næring har vi et samfunnsansvar. Vi skal bidra til å gjøre vår del av jobben for at verden når målet om netto nullutslipp i midten av dette århundret. Vi skal få ned utslippene samtidig som vi skal opprettholde verdiskaping, arbeidsplasser og statlige inntekter til velferdsstaten. Det er fullt mulig å nå verdens klimamål og ha høy verdiskaping fra norsk sokkel, sier Hauglie.

 Ambisiøse klimamål

 Tidligere i år lanserte næringen en ny ambisiøs klimastrategi.

– Produksjon av olje og gass i Norge har blant de laveste karbonavtrykkene i verden og vil bli enda lavere med de nye klimamålene.  En samlet olje- og gassindustri satte seg ambisiøse mål om å redusere utslippene til nær null i 2050. Det er historisk. Forutsigbare rammevilkår vil være avgjørende for å gjennomføre satsingen på lav- og nullutslippsteknologi i industrien som CO2-fangst og lagring, hydrogen og havvind. Kompetansen og teknologikraften i vår næring er en del av løsningen på de globale utfordringene, og vil bidra til å nå målene som er satt i Parisavtalen, sier Hauglie.

 

Image