Næringspolitikk

Kunnskapsløst om elektrifisering

Fremtidens oljeproduksjon vil ha solid lønnsomhet og med elektrifisering også lave utslipp, skriver Ellen Bakken, sjeføkonom i Norsk olje og gass.
Image
Image
Elektrifisering sikrer energi og gir lave utslipp fra lønnsom norsk olje og gassproduksjon. Det er godt nytt for norske inntekter og klimaet, skriver Ellen Bakken.

Innlegget ble publisert i Dagens Perspektiv 4. desember 2020.

Elektrifisering av oljeproduksjonen vil knapt bidra til å redusere utslippene globalt og vi kan kaste bort milliarder på å lete etter olje og gass, skriver Magne Lerø i Dagens perspektiv 20. november. Det er feil.

Å bruke 15 milliarder kroner på å elektrifisere Johan Sverdrup-feltet, kan fremstå som mye, helt til man ser det opp mot inntektene feltet vil gi: Over 1.400 milliarder kroner. Det er behov for massive tiltak for å nå klimamål i Norge i alle sektorer, og svært mange vil bli langt mer kostbare enn å bruke ren kraft fra land til olje og gassproduksjon.

Påstanden om at oljeleting eller utbygging av felt kan bli ulønnsom har også blitt tilbakevist flere ganger, blant annet av Klimarisikoutvalget. Det er i hovedsak tre grunner:

  • Gode marginer, selv nå under koronakrisen med en oljepris rundt 45 USD fatet – noe som er regnet som lavt – tjener man over 20 dollar per fat, utover et avkastningskrav på syv prosent.

  • Høye krav til lønnsomhet som blant annet tar høyde for klimarisiko, gir solide prosjekter.

  • Kort tid mellom investeringsbeslutning og tilbakebetaling gjør risikoen lav.

Verden trenger olje og gass i mange år fremover, og det er viktig at den oljen produseres med lavest mulig utslipp. Problemet er derfor det motsatte av det Lerø påstår:
Vi vet det vil være et stort forbruk av olje og gass langt inn i fremtiden, da må spørsmålet være hvordan vi kan gjøre utslippene derfra minst mulig.

For olje må vi redusere utslippene under produksjon. Norge er allerede langt fremme. En studie utført av forskere ved Stanford University viser at verden kunne spart 700 megatonn CO2 utslipp, altså godt over ti ganger Norges samlede utslipp, dersom all oljeproduksjon ble gjort på norsk måte.

Men vi kan gjøre mye mer. En samlet olje- og gassnæring la i fjor vinter fram ambisiøse klimamål. Elektrifisering av norsk sokkel er helt avgjørende for å nå disse. EU har strammet inn kvotesystemet, og etablert en mekanisme som fjerner overflødige kvoter. Det betyr at når vi reduserer utslipp i kvotepliktig sektor vil det kunne føre til reelle utslippskutt i Europa.

Vi kan da eksportere gass til Europa, gass som vil brukes langt mer effektivt og med mindre utslipp enn på plattformene i Nordsjøen.

Elektrifisering sikrer energi og gir lave utslipp fra lønnsom norsk olje og gassproduksjon. Det er godt nytt for norske inntekter og klimaet.

Image