Miljø

De laveste klimagassutslippene i EU siden 1990

Klimagassutslippene i EU gikk ned 3,7 prosent i 2019 sammenlignet med året før. Det er det laveste nivået på tre tiår.
Image
Image
Foto: Mats Bakken

Utslippene har blitt redusert 24 prosent sammenlignet med 1990, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding. Utslippene som er dekket av EUs kvotesystem har falt med 9,1 prosentsammenlignet med året før. Det skyldes i hovedsak at at kullkraftproduksjon har blitt erstattet av kraftproduksjon fra fornybar energi og gass.

– Utslipp fra petroleumssektoren har vært en del av EUs kvotesystem siden 2008 og vi er dermed med på å redusere utslippene sammen med EU. I tillegg leverer Norge mellom 20 og 25 prosent av Europas gassbehov som er et viktig bidrag for at Europa kan bytte kull med gass, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Utslipp i kvotepliktig sektor i EU

Olje- og gassindustrien i Norge har i vår klimastrategi satt konkrete mål om å redusere utslipp innen 2030 og for 2050 skal utslippene være nær null

– Det vil være et viktig bidrag til å realisere både Norges og EUs klimamål. Dette gjør vi gjennom kontinuerlig arbeid med energieffektiviserings- og faklingstiltak,og ved å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner slik at vi kan produsere olje og gass med svært lave utslipp. Klimastrategien vår legger også grunnlaget for hvordan vi kan skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer hydrogen, CO2-fangst og -lagringsprosjekter og utbygging av havvind. Dette er løsninger Europa har behov for for å nå klimamålene, sier Hauglie.

Image