Miljø

Elektrifisering vil gi lavere utslipp

Mye må elektrifiseres i Norge for at vi skal nå våre klimamål, men spørsmålet er ikke om, men hvordan vi gjør dette på en god måte, skriver Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø i Norsk olje og gass.
Image
Image
Foto: Mats Bakken
Behovet for elektrisitet til offshoreinstallasjoner er beskjedent sammenliknet med totalbehovet i regionen, men det vil bidra til aktivitet og arbeidsplasser i leverandørindustrien. Og ikke minst, utslippskuttene vil bringe Norge nærmere Parisavtalen, skriver Hildegunn T. Blindheim.

Innlegget stod på trykk i Bergens Tidende 28. november 2020.

Bergens Tidende sier på lederplass 20. november at klimaeffekten av å elektrifisere norsk sokkel er tvilsom.

Det stemmer ikke. Elektrifisering av norsk sokkel gir reelle utslippskutt i Norge og globalt. I dag produserer de fleste offshore-installasjoner sin egen elektrisitet ved bruk av gassturbiner, som står for en fjerdedel av Norges samlede utslipp av NOX og CO2.

Industrien har satt seg ambisiøse klimamål, og da er elektrifisering et helt sentralt tiltak for å kutte i utslippene.

EU har reformert kvotesystemet i EU med å etablere en markedsmekanisme som sikrer at det blir utslippsreduksjoner også i EU og globalt når vi reduserer utslipp i Norge både fra industrien på land og til havs.

Gassen som da eksporteres til Europa i stedet for å brennes i gassturbiner på sokkelen, vil bli brukt mer effektivt der, enten i mer effektive gasskraftverk eller til oppvarming og avkjøling i husholdninger.

Den sentrale utfordringen i vestlandsregionen er å bygge kapasitet i strømnettet og ha tilstrekkelig med strøm tilgjengelig. Næringsaktører i regionen har meldt inn behov for totalt 2800 MW ekstra strøm. Troll og Oseberg-plattformene vil trenge 300 MW av dette. I tillegg vil de planlagte Krafla- og NOAKA-utbyggingene trolig ha behov for opp mot 150 MW.

Behovet for elektrisitet til offshoreinstallasjoner er beskjedent sammenliknet med totalbehovet i regionen, men det vil bidra til aktivitet og arbeidsplasser i leverandørindustrien. Og ikke minst, utslippskuttene vil bringe Norge nærmere Parisavtalen.

Mye må elektrifiseres i Norge for at vi skal nå våre klimamål, men spørsmålet er ikke om, men hvordan vi gjør dette på en god måte.

Image