Arbeidsliv

Enighet med Industri Energi på landbaseavtalen

Norsk olje og gass og Industri Energi ble i dag enige etter forhandlinger på landbaseavtalen.
Image
Image
Foto: Norsk olje og gass
FORHANDLINGSLEDERE: Jan Hodneland fra Norsk olje og gass og Lill-Heidi Bakkerud fra Industri Energi.

Om lag 700 ansatte er omfattet av oppgjøret. Disse jobber på forsyningsbaser langs hele kysten. Et fåtall av disse er medlemmer av Parat som har en likelydende avtale som Industri Energi.

Det gis et generelt tillegg på 0,50 kroner per time fra 1. juni 2020. I tillegg gjøres det justeringer i minstelønnssatsene, matpenger, reisebestemmelser og forbundsvise midler.

Det vil også være utvalgsarbeid med formål om å utvikle landbaseavtalen.

Det var satt av én dag til forhandlingene.

Kontakt

Kolbjørn Andreassen, informasjonssjef i Norsk olje og gass, mobil: +47 952 82 808 epost: ka(a)norog.no

Image