Arbeidsliv

Forhandlinger for landansatte avsluttet

Forhandlingene på Bransjeavtalen med Industri Energi og Oljeoverenskomsten med Safe og Negotia er avsluttet.
Image
Image
FOTO: Norsk olje og gass
Forhandlere: Levard Olsen-Hagen (f.v) fra Safe, Terje Hovet fra Norsk Industri, Elisabeth Brattebø Fenne fra Norsk olje og gass og Frode Alfheim fra Industri Energi.

Partene er enige om noen mindre justeringer i avtalene.

Til protokoll er det det blant annet tatt inn kommentarer vedrørende forskuttering av sykepenger, hjemmekontor og utvalgsarbeid på praktisering av skiftplaner.

Forbundsvise midler økes med 10 kroner til 610 kroner.

Om lag fem tusen ansatte omfattes av avtalene. De jobber hovedsakelig på land i blant andre Equinor, ConocoPhillips, Aker BP, Vår Energi, Wintershall Dea Norge, Total E&P Norge, Lundin Energy Norway, Norske Shell, Gassco, Altera Infrastructure Norway, KCA Deutag Drilling Norge og NOFO.

I tillegg kommer det en del andre industribedrifter.

Det var satt av én dag til forhandlingene.

Image