Næringspolitikk

Et viktig klimaskritt

Statsbudsjettet 2021 gir grunnlag for fortsatt verdiskaping og arbeidsplasser i olje og gass, og baner vei for at næringen kan bidra med viktige klimaløsninger.
Image
Image
Foto: Mats Bakken

- I et krevende år er vi veldig godt fornøyd med at regjeringen har funnet rom til en satsing på å utvide karbonfangst og -lagring (CCS). CCS kan bli en ny industriell satsing for Norge, og gi grunnlag for industri og arbeidsplasser på skuldrene av den kunnskapen vi har i dag og er avgjørende for å nå verdens klimamål, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

- Om vi både skal nå klimamålene og de andre viktige bærekraftsmålene er verden avhengig av CCS. At regjeringen på tross av koronakrisen prioriterer CCS viser derfor at den jobber langsiktig og seriøst for å finne klimaløsninger, sier Hauglie.
Hun påpeker at olje- og gassindustrien har lang erfaring med CO2-lagring på norsk sokkel og at Norge med vår kompetanse og naturlige lagre på sokkelen kan spille en nøkkelrolle for å få ned klimagassutslippene.

 

Viktig verdiskaping
Regjeringen legger opp til å bruke 313,4 milliarder oljekroner neste år.
- Det er en viktig påminnelse om at vi må skape verdier før vi bruker dem. Derfor er det så viktig at et bredt flertall på Stortinget gikk sammen for å sikre en tiltakspakke for olje- og gassnæringen før sommeren. Vi ser allerede positive konsekvenser og flere store prosjekter som nå sikrer lønnsomme arbeidsplasser på steder som Verdal, i Sandessjøen og i Bergen. Det er prosjekter som vil gi viktige inntekter til Norge i fremtiden, sier Hauglie.

Budsjettet estimerer en råoljepris på 44 USD i 2021, og en netto kontantstrøm på 99 milliarder kroner.
- Vi er stolt av at selv i den særdeles utfordrende situasjon for både landet og verdensøkonomien vil oljenæringen gi om lag 100 milliarder kroner til fellesskapet, sier Hauglie.


Fremtidsrettet hydrogensatsning

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til hydrogensatsing.
- Hydrogen kan bli fremtidens drivstoff, og med store naturgassreserver på sokkelen, vann og vindkraft kan hydrogen bli viktig inntektskilde og skape mange arbeidsplasser i Norge. Regjeringens hydrogensatsing er både viktig og riktig, og kan bli starten på et nytt kapittel i Norges industrihistorie, sier Hauglie.

Image