Arbeidsliv

Sokkeloppgjøret er i gang

Mandag 7. og tirsdag 8. september forhandles det om avtalene for om lag 7000 ansatte innen operatør-, boring- og forpleining på sokkelen.
Image
Image
Foto: Norsk olje og gass
FORHANDLER: Forhandlingslederne for årets sokkeloppgjør fra venstre: Jan Hodneland (Norsk olje og gass), Lill-Heidi Bakkerud (Industri Energi), Hilde-Marit Rysst (Safe) og Audun Ingvartsen (Lederne).

Frontfagsmodellen er normgivende for den samlede lønnsdannelsen i Norge og også for forhandlingene innenfor Norsk olje og gass. I det sentrale oppgjøret tidligere i år mellom NHO og LO/YS ble partene enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent.

Næringen og samfunnet for øvrig er i den mest turbulente og krevende situasjonen på mange tiår. Derfor er det viktig at partene i år viser samfunnsansvar og bidrar til at vi kommer best mulig ut av den økonomiske krisen som pandemien har forårsaket. I år er utfordringen større enn frontfagsmodellen. Det dreier seg om å legge til rette for å kunne gjøre næringen robust til å klare å opprettholde mest mulig normal drift og aktivitetsnivå. 

- Det er grunnleggende nødvendig at vi får til et svært moderat oppgjør som sikrer konkurranseevnen og trygger arbeidsplassene, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder og direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler på vegne av de ansatte. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne.

Om lag 7000 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell i følgende bedrifter: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Aker BP, Neptune Energy Norge, Lundin Energy Norway, Repsol Norge, Wintershall Dea Norge, Vår Energi, OKEA, KCA Deutag Drilling Norge AS, ESS Support Services AS, Sodexo Remote Sites Norway AS, Coor Service Management, 4Service Offshore Hotels AS.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen mob: 95 28 28 08

 

Image