Arbeidsliv

Lederne går ut i streik, enighet med Industri Energi og Safe

Det ble oppnådd enighet med de to største forbundene Industri Energi og Safe i sokkeloppgjøret i natt. Det minste forbundet, Lederne, går ut i streik.

Streiken hos Lederne fører foreløpig ikke til konsekvenser for Norges mestproduserende oljefelt, Johan Sverdrup. Operatørselskapet Equinor bekrefter at produksjonen foreløpig fortsetter som normalt.

-  Vi er inne i et år hvor vi er rammet av en global pandemi og der både næringen og fellesskapet tynges økonomisk. Frontfagoppgjøret tidligere i høst pekte klart i retning av moderasjon. Likevel velger Lederne å gå ut i streik fordi de krever høyere lønn enn alle andre, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Han viser til at Norsk olje og gass gjennom svært krevende forhandlinger ble enige med både Industri Energi og Safe. Med disse to fagforbundene ble oppgjøret landet i tråd med frontfagets rammer. Det innebærer et generelt tillegg på 4700 kroner, samt justeringer på variable tillegg og tekniske endringer i avtalene.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen, mob: 95 28 28 08

Image