Næringspolitikk

- Oljepakken virker

SSBs investeringstelling viser at oljepakken virker.
Image
Image

- Det er avgjørende for arbeidsplasser i hele landet. Det er kort tid siden oljepakken ble vedtatt, men allerede ser vi resultatene. Oljepakken virker. Jeg er både glad og lettet, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Olje- og gassindustrien er svært viktig for norsk økonomi. SSBs tall viser at oljepakken bidrar til at industrien kan fortsette å levere verdier.

SSB anslår nå investeringer på 184,6 milliarder kroner i 2020. Anslaget for 2021 er på 148,6 milliarder kroner.

- For feltinvesteringer er det nesten på linje med Norsk olje og gass' egne estimater som vi la frem i desember 2019, sier Hauglie.

Image