Næringspolitikk

TFO 2020: Sikrer gode og attraktive områder å lete i

Utlysingen av TFO 2020 gir gode muligheter for fortsatt godt og stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel som kan trygge arbeidsplassene i næringen fremover.
Image
Image
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Heidrunfeltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i den norske sektoren av Norskehavet, omtrent 175 km nord for Kristiansund.

Olje- og energidepartementet har i dag lyst ut TFO 2020, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

- Vi er fornøyde med utlysningen som er gjort i denne runden. Dette er den viktigste adgangen petroleumsnæringen har til areal, og regjeringen har gjennom utlysningen lagt til rette for å lete i attraktive områder som kan gi nye funn og bidra til å holde verdiskaping og aktivitetsnivå oppe, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk olje og gass.

I denne runden er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 36 blokker vest i Norskehavet.

- Utvidelsen med 36 blokker vest i Norskehavet er spennende. Det er viktig at vi kan få påvist flere ressurser der slik at vi kan få en videre utvikling av området, sier Hansen.

TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte områder. Etter over 50 år med letevirksomhet utgjør dette størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel. Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 22. september 2020.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med:

Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen, mob: 909 58 450

Image