Næringspolitikk

Skuffet, men tilfreds med forutsigbarhet for åpnede områder

- Norsk olje og gass er skuffet over at regjeringen ikke viderefører den gjeldende definisjonen av iskantsonen.
Image
Image

- Både i 2006 og 2011 ble det benyttet 30 prosent isfrekvens som utgangspunkt for å avgrense iskantsonen. Vi mener det ikke er faglig grunnlag for at regjeringen nå skal endre den til 15 prosent.

Det sier Knut Thorvaldsen, administrerende direktør (konst.) i Norsk olje og gass etter at regjeringen i dag la frem forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.

Blant tiltakene er å flytte grensen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørover til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

- Vi er glade for at den nye definisjonen gir basis for fortsatt næringsvirksomhet i de åpnede områdene i Barentshavet sør. Det er viktig med forutsigbarhet for de utvinningstillatelsene myndighetene har tildelt, sier Thorvaldsen.

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for hvordan det kan skapes verdier gjennom bærekraftig bruk av viktige naturressurser i havområdene, og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.

Norsk olje- og gassnæring står nå i en svært utfordrende situasjon som fører til kraftig investeringsfall og mindre aktivitet i alle leverandørkjedene. Industrien har derfor foreslått skattetiltak som kan bidra til å holde aktivitet oppe, og Norsk olje og gass forutsetter at regjering og Storting denne våren gjennom behandling av forvaltningsplanen og andre saker sørger for rammebetingelser som kan sikre arbeidsplasser og legge til rette for ny aktivitet i sektoren.

For ytterligere opplysninger eller kommentarer;

Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør, mobil 909 58 450

Image