Næringspolitikk

Nordmenn mener oljenæringen blir viktigere

Nesten halvparten av befolkningen mener at olje- og gassnæringen blir viktigere for norsk økonomi i tiden som kommer.
Image
Image
Foto: Tommy Ellingsen/Norsk olje og gass

Det viser en undersøkelse Kantar har gjort for Norsk olje og gass.

I undersøkelsen svarer 46 prosent av de spurte at de tror olje- og gassnæringens betydning blir mer viktig for den norske økonomien i tiden som kommer.

- Oljeprisfall og koronakrisen har ført til mange permitteringer og stor usikkerhet langt utover en næring som sysselsetter over 200 000 mennesker over hele landet. Vi leser av målingen at folk over hele landet er klar over olje- og gassnæringens bidrag til fellesskapet, og at i krisetider er dette bidraget viktigere enn noen gang, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen.

25 prosent tror næringens betydning for økonomien blir uendret, mens 20 prosent mener olje- og gassnæringen blir mindre viktig.

Image
Image

 Målingen viser at synet på næringens økte betydning gjør seg gjeldende over hele landet, også i områder som ikke vanligvis forbinder som oljeregioner. Folk bosatt i Oslo-området er de som har minst tro på at olje- og gassnæringens bidrag til norsk økonomi blir viktigere, men også her er det bare 1 av 4 som mener at betydningen blir mindre viktig i tiden som kommer.

Målingen skiller mellom fire regioner: Oslo og omegn, Resten av Østlandet, Sør-/Vestland og Trøndelag/Nord-Norge. Utenfor Oslo-området er det mellom 47 og 49 prosent av respondentene som mener at næringens bidrag blir viktigere i tiden som kommer.

Image
Image

Tallene for de som mener at situasjonen vil bli uendret, er også forholdsvis likt fordelt mellom regionene. mellom 24 og 27 prosent.

Bare 16 prosent av de som bor på Sør- og Vestlandet mener at bidraget til økonomien blir mindre viktig i tiden som kommer.

Undersøkelsen er tatt opp av Kantar i perioden 18.-21. april 2020.

1442 respondenter fikk spørsmålet: «Tror du olje- og gassnæringens betydning blir mer viktig, mindre viktig eller uendret for den norske økonomien i tiden som kommer?»

Image