Arbeidsliv

Veiledning for håndtering av luftveisinfeksjon offshore

Her finner du Norsk olje og gass' veileder for håndtering av luftveisinfeksjon av ukjent årsak offshore.

På oppfordring fra medlemmene har Norsk olje og gass nedsatt en egen gruppe av medisinsk fagpersonell som skal gi anbefalinger og veiledninger for hvordan olje- og gassnæringen skal håndtere covid-19, coronavirus.

Gruppen har lagd en veileder for å håndtere luftveisinfeksjon av ukjent årsak og redusere smittespredning offshore. Du finner veilederen her.

Image