Arbeidsliv

Lønnsforhandlinger utsatt til høsten

Lønnsforhandlingene innenfor alle tariffområdene i Norsk olje og gass er utsatt til høsten.
Image
Image
FOTO: Harald Pettersen, Equinor

Årets lønnsforhandlinger skulle etter planen starte opp i slutten av april og foregå på de ulike tariffområdene gjennom mai. På grunn av situasjonen med koronaviruset er disse blitt skjøvet på.

- Vi er kommet til enighet med de sentrale fagforeningene om dette. Det betyr at vi tidligst kan starte opp med Norsk olje og gass' lønnsforhandlinger i månedsskiftet august/september, sier Jan Hodneland som er direktør for Arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Bakgrunnen er at forhandlingene for frontfaget, som skjer mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, er utsatt til over sommeren. Disse forhandlingene skal etter planen gjenopptas mandag 3. august.

Etter at Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil forhandlingene for Norsk olje og gass' tariffområder bli gjennomført fortløpende.

Det innebærer at dagens tariffavtaler gjelder inntil videre.

Tariffavtalene til Norsk olje og gass omfatter operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen, ansatte i oljeservice/brønnservice-bedrifter, forsyningsbaser og landanlegg.

Image