Næringspolitikk

Stabile år i vente for olje- og gassnæringen

Olje- og gassnæringen vil gi solide bidrag til norsk økonomi de neste årene, viser Norsk olje og gass' investeringsanalyse.
Image
Image
Foto: Øyvind Knoph Askeland
Analysen omfatter hele den nåværende og planlagte sokkelaktiviteten. Dette bildet er fra sommeren 2016 da plattformdekket til Ivar Aasen ble løftet på plass av Saipem og installert. Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy.

Totale investeringer for 2020 estimeres til 194,6 milliarder kroner. Målt i faste priser representerer dette en vekst på 3,8 prosent fra SSBs siste anslag for 2019 som ble presentert i november.

- Analysen danner et bilde av en sokkel i god balanse, hvor selskapene arbeider kritisk med alle prosjekter, både for å vurdere lønnsomhet, finne optimale utbyggingsløsninger og å prioritere de mest lønnsomme prosjektene, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje gass.

Analysen omfatter hele den nåværende og planlagte sokkelaktiviteten, med olje, gass og havvind, samt nedstengning, rørtransport og annen infrastruktur inkludert den landbaserte aktiviteten.

Analysen spår solide oljeinvesteringer i alle årene mellom 2020 – 2024, men forventer at 2020 skal være et toppår. Som i fjor peker analysen på at det er en rekke potensielle prosjekter som kan igangsettes, og det er grunn til å tro at nivået mot slutten av perioden vil kunne opprettholdes i fremtiden dersom de langsiktige politiske rammevilkårene ligger fast.

- Mot slutten av perioden kan om lag 80 prosent av investeringene knyttes til prosjekter det ikke er tatt endelig investeringsbeslutning for. Dersom rammevilkårene endres er det grunn til å frykte kan dette få betydning både arbeidsplasser og for statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.

Fremleggelsen av analysen kan følges her

Investeringsanalysen 2020 kan lastes ned her.

For spørsmål, kontakt informasjonsrådgiver William Johnsen, mob: 970 88 801

Image