Arbeidsliv

Viser tiendeklassinger veien til etterspurte utdanninger

Norsk olje og gass, i samarbeid med Maritimt Forum og opplæringskontorene, arrangerte den 19. og 20. november Offshore maritime dager ved Norsk oljemuseum i Stavanger.
Image
Image
Stian Danielsen
10. klassinger fra flere rogalandsskoler fikk blant annet lære om utdanningssveier som leder ut på boredekket.

430 tiendeklassinger fikk møte representanter fra blant annet Schlumberger, Baker Hughes og Opplæringskontoret for oljerelaterte studier. Elevene fikk spennende innføringer i yrkesfaglige retninger som kan lede til arbeid offshore hos våre medlemsbedrifter. De lærte også om hvilke roller de ulike selskapene spiller i olje- og gassbransjen, og møtte unge lærlinger som ga dem tips om veien videre i utdanningsløpet.

Blant medlemsbedriftene våre sier 55 prosent at de vil trenge stadig flere yrkesfagutdannede de neste fem årene (NHOs kompetansebarometer august 2019). Det største behovet i olje- og gassnæringen er i fagområdene teknikk og industriell produksjon. I tillegg trenges nye faglærte arbeidere til å erstatte mange av de ufaglærte som er på vei ut av offshore-næringen.

Forhåpentlig kan møtet med selskapene inspirere flere elever til å velge en relevant yrkesfaglig utdanning som dekker dette behovet.

Image