Næringspolitikk

Statsbudsjettet: Store oljeinntekter

- Olje- og gassnæringen leverer enorme inntekter.
Image
Image
Foto: Harald Pettersen, Equinor

- Inntektene fra olje og gass er 245 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 1/5 av statsbudsjettet. Næringen gir arbeid til nærmere 200.000 mennesker. Inntektene er avgjørende både for å finansiere fremtidens velferd, og for å kunne gjennomføre tiltakene for å nå klimamålene. Men, inntektene fra næringen kommer ikke av seg selv, og for å kunne finansiere dette trenger oljenæringen stabile rammevilkår og tilgang til attraktivt areal for å lete etter ny olje og gass, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. 

Image