Næringspolitikk

Ja til havvind

Norsk olje og gass gir tommel opp til åpning av områder for havvind.
Image
Image
Foto: Equinor
For at Norge skal kunne ha en sentral rolle i utviklingen av offshore vind er det viktig at det nå åpnes for områder for havvind.

- Havvind er et viktig bidrag for å nå klimamålene, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, som representerer havvindutbyggerne i Norge.

- For at Norge skal kunne ha en sentral rolle i utviklingen av offshore vind er det viktig at det nå åpnes for områder for havvind. På kort sikt for å utvikle en norsk havvindindustri og en egen leverandørindustri, og på lengre sikt for å bidra med fornybar energi til Europa slik at EU når sine utslippsmål mot 2050, sier han.

Norsk sokkel har svært gode vindressurser, og en satsing på en havvindnæring i Norge har alle forutsetninger for å bli en ny norsk industri. Norsk olje og gass gir derfor sin fulle støtte til at norske myndigheter nå foreslår å åpne områder for havvind med tilhørende rammeverk for en fremtidig havvindnæring i Norge.

Les hele høringssvaret her.

Image