Næringspolitikk

Oljepengene strømmer inn til kommunene

Oljeeventyret gir kommunene nærmere 43 milliarder kroner hvert år, her kan du se hvor mye din kommune får.
Image
Image

- Petroleumsnæringen er viktig for kommunenes velferdstjenester og ansatte. Gjennomsnittskommunen får ti prosent av alle driftsutgifter dekket fra olje- og gassnæringen, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Norsk olje og gass.

I tillegg til store inntekter, betyr næringen også mye for sysselsetting. Totalt er det ca. 225.000 mennesker som er sysselsatt i næringen, og spredt over hele Norge.

 VG har laget et kart der du kan søke opp din kommune og se hvor mange sysselsatte og hvor mange inntekter. Klikk her for å sjekke din kommune.

Image