Næringspolitikk

Sterke investeringstall

Statistisk sentralbyrås øker anslagene for oljeinvesteringer i 2019 og 2020. Det er godt nytt for Norge.
Image
Image

- Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser er godt nytt for hele Norge. Det bekrefter at olje og gassnæringen har en sterk økning og er godt nytt for de 225.000 ansatte i næringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Anslagene for 2019 justeres opp til 183,8 milliarder kroner.  For 2020 oppjusteres anslaget med nærmere ni prosent, til 172,4 milliarder.
Til sammenligning var registrerte investeringer i 2018 151,8 milliarder kroner.

- Næringen preges av stadig mer fremgang og optimisme. Investeringer i nye olje og gassinstallasjoner gir mange arbeidsplasser, er avgjørende for å sikre velferdsstaten og også sikre andre arbeidsplasser både i det offentlige og private, sier Schjøtt-Pedersen.
Han viser blant annet til en studie fra Menon som viser at Oslo kommune får hele syv prosent av sine driftsutgifter dekket av inntekter som stammer fra olje og gassnæringen.

Image