Arbeidsliv

Lederne brøt forhandlingene

Etter to dager med forhandlinger ble det natt til torsdag brudd med Lederne.
Image
Image
FOTO: Norsk olje og gass
Audun Ingvartsen (midten), leder for forbundet Lederne, valgte å bryte årets lønnsforhandlinger.

Årets lønnsoppgjør er et mellomåroppgjør med regulering av lønnssatsene, og tirsdag og onsdag denne uken har det vært forhandlinger på sokkelavtalene mellom Norsk olje og gass og forbundene Industri Energi, Safe og Lederne. Om lag 7000 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell.

- Det ble fremlagt tilbud til alle tre forbund som hadde en ramme som er på linje med det som ble gitt i de sentrale forhandlingene mellom hovedorganisasjonene tidligere i år, opplyser forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Safe aksepterte ikke tilbudet som ble gitt, men har godtatt at Norsk olje og gass vil iverksette tilbudet. Industri Energi forlot forhandlingene uten at det ble signert protokoll.

Oppgjøret med Lederne går videre til mekling. Lederne har i underkant av 1000 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalene.

Les også: Lønnsforhandlinger for sokkelavtalene er i gang

Kontakt

Kolbjørn Andreassen, informasjonssjef i Norsk olje og gass, mobil +47 952 82 808

Image