Næringspolitikk

Kraftig økte investeringer

Statistisk sentralbyrås oppdaterte prognoser viser at investeringene for olje- og gassnæringen blir 173 milliarder i 2019. Det er 14 prosent høyere enn de samlede investeringer som ble gjort i 2018.
Image
Image

- SSBs prognoser viser at det er sterk optimisme i næringen. Næringen gir aktivitet i hele Norge, sysselsetter godt over 170.000 og er Norges desidert viktigste. Derfor er det så gledelig at SSBs tall nok en gang bekrefter oppturen i olje og gass, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Sammen med Norsk olje og gass egne investeringsprognoser danner SSBs tall et bilde av høy investeringsvilje og optimisme i næringen. Det bidrar til å sikre høy norsk olje og gassproduksjon fremover. 
- Investeringer i olje og gass er investeringer i fortsatt høy velferd i Norge, og det er investeringer som styrker europeisk energisikkerhet som igjen gjør det lettere for Europa å redusere sine klimagassutslipp. Utviklingen vi ser er derfor gledelig, sier Schjøtt-Pedersen.

Image