Miljø

Viktig satsing på lavutslippsteknologi

Norsk olje og gass ønsker å gratulere Sintef Energi med tildeling av oppdraget for å etablere et forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
Image
Image
Sintef Energi skal etablere lavutslippssenteret som skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel.

Alle sektorer må bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og petroleumsnæringen lanserte derfor et veikart med konkrete mål og anbefalinger i 2016. En av hovedanbefalingene i veikartet var å få opprettet et forskningssenter for lavutslippsteknologi, og det er svært positivt at Stortinget besluttet å bevilge midler til en slik storsatsing. Et stort antall olje- og gasselskaper og leverandørbedrifter vil delta som industrielle partnere i senteret sammen med de akademiske institusjonene, og vil også bidra med betydelige midler til senteret.

- Det er svært positivt at forskningssenteret for lavutslippsteknologi har blitt tildelt midler, og vi gleder oss til å følge denne viktige innsatsen for å redusere utslipp på norsk sokkel, sier Karl Eirik Schjøtt -Pedersen.

Vi ser fram til at senteret vil sikre en bedre koordinert innsats for å utvikle lavutslipps- eller nullutslippsteknologi.  Dette vil både bidra til reduksjon av klimagasser fra eksisterende felt og fremtidig utbygging og drift av olje- og gassressursene på norsk sokkel.

Forskningssenteret vil også ha søkelys på de langsiktige perspektivene, og at resultatene blir tatt i bruk i petroleumsvirksomheten.

Image