Næringspolitikk

Sterk vekst i oljeinvesteringer

Statistisk sentralbyrå anslår at investeringene i olje og gass øker med 20 milliarder neste år.
Image
Image

- Anslaget viser en betydelig vekst fra 2018 til 2019. Det er viktig for næringen og gledelig for hele Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

SSB anslår at investeringene øker fra 155,5 milliarder i 2018 til 175 milliarder i 2019. Anslaget viser også en klar fremgang fra 2017 til 2018.

- Næringen er helt avgjørende for aktivitet i hele Norge. Den sysselsetter mange mennesker og gir samfunnet eventyrlige inntekter. Nå fortsetter jobben med å produsere olje lavest mulig kostnad og med lavest mulig utslipp, sier Schjøtt-Pedersen.

Image