Miljø

Olja utfordrer miljøbevegelsen på hjemmebane

Olje- og gassbransjen spiller en sentral rolle når miljøbevegelsen samles for å diskutere fremtidens løsninger på landets største klimakonferanse.
Image
Image
Foto: Zero
Equinor-sjef Eldar Sætre på Zero-konferansen.

Equinor-sjef Eldar Sætre var blant hovedinnlederne på Zero-konferansen denne uken. Han oppfordrer tilhørerne på klimakonferansen til å bidra med å se etter løsninger som gjør energiselskapene og miljøbevegelsen bedre sammen.

– Jeg vil takke Zero for at dere sammen med andre har vært med på å utfordre oss. Det har gjort oss bedre, så fortsatt med det, sier Sætre.

Fire utfordringer fra Equinor

Han viser til at selv i 1,5-graders scenariet vil det være behov for olje og gass, og at arbeidet må fortsette med å produsere denne energien renest mulig. Equinor-sjefen kommer samtidig med fire tydelige oppfordringer til miljøbevegelsen.

– Se etter løsninger hvor vi kan jobbe sammen, og bidra til reelle og store utslippskutt – også på kort sikt. La ikke det perfekte bli det godes fiende, sier Sætre som fortsetter med at det er viktig å tenke globalt. 

– Ha fokus på global effekt. Ensidige nasjonale tiltak kan faktisk virke motsatt av det vi tror. 

Videre legger Sætre vekt på at oljebransjen sitter på viktige virkemidler. 

– Hjelp oss også med å få igangsatt tiltak som CCS, som økt bruk av hydrogen, og ikke minst, til å ta ut kull, blant annet ved å ta i bruk naturgass som et helt nødvendig virkemiddel, slik vi har sett i Storbritannia.

Sætres siste oppfordring er at det bør jobbes for å få enda flere land til å knytte en kostnad til karbonutslipp.

– Mange er skeptisk til prising på utslipp. Det forstår jeg ikke. Jeg vet at prising virker. Etter hvert må vi også understøtte globale systemer for karbonprising.

– Spørsmålene er ikke lenger om vi må gjøre noe, eller hva vi skal gjøre. Vi må faktisk ta i bruk alle virkemidlene i verktøykassen. Og det haster. Og alle må bidra. Ikke minst Equinor, sier Sætre. 

Olja en drivkraft for nye løsninger

Klimakonferansen tar også for seg det norske fullskalaprosjektet for CCS, hvor oljeselskapene Shell, Total og Equinor er ansvarlige for transport- og lagringsdelen. Equinors havvindssatsing står også på programmet.

– Det er bra at miljøorganisasjonene nå definerer oljeselskapene som en drivkraft for å utvikle de nødvendige løsningene og teknologiene for å nå våre felles klimamålsetninger. Zerokonferansen er en viktig felles arena for å diskutere fremtidens løsninger. Samtidig må vi huske at det er ute hos bedriftene og blant andre våre medlemmer at løsningene skapes, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Image