Drift

Digitaliserer standardene i NORSOK

En rekke NORSOK-standarder skal revideres og digitaliseres. Dette vil effektivisere arbeidsprosessene i stor grad.
Image
Image
Bo B. Randullf, Woldcam/Statoil
NORSOK-standardene er i stor grad blitt digitalisert, og er gjort maskinlesbare. Dette skal effektivisere arbeidsprosessene.

Prosjektet NORSOK-analyse avdekket et behov for å revidere NORSOK-standardene som gjelder dokumentasjonskrav (Z-serien). Denne vurderingen ble støttet av konklusjonene fra Petroleumstilsynets prosjekt, "Dokumentasjonsprosjektet – Kartlegging av dokumentasjonsomfanget i petroleumsnæringen".

 

Revisjon av NORSOK Z-serien gjennom industrisamarbeidet "NORSOK Z-TI" har vært en prioritert aktivitet innenfor petroleumsstandardisering de siste par årene. Prosjektet "NORSOK Z-TI" er et stort samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i olje- og gassnæringen, og utgjør et ledd i de mange digitaliseringsinitiativene som næringen har satt i gang.

NORSOK Z-TI vil bidra til å forenkle håndteringen av dokumentasjonskrav. Initiativet vil også bidra til økt effektivitet og reduserte kostnader i bransjen, dels fordi prosjektet innebærer en felles "Life Cycle Information (LCI) strategi. Dette betyr blant annet at prosjektet skal gjøre standardene maskinlesbare slik at de kan leses digitalt og gå rett inn i bedriftens programmer/systemer og dermed effektivisere arbeidsprosessene kraftig sammenliknet med dagens situasjon.

Image