Miljø,Drift

Fiskerne sentrale i oljevernberedskapen

De har verdifull lokalkunnskap og spiller en viktig rolle i oljevernberedskapen på norsk sokkel. Under en oljevernøvelse i Svolvær byttet fiskerne ut den daglige fangsten med popcorn.
Image
Image
Foto: Norsk olje og gass
Fra venstre: Jim-S.Tendvall, Bjørn-H.Bendiksen og Erlend Møller gjør klar popcornet som skal slippes ut, for å så samles opp av oljelenser.

Nylig gjennomførte Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) en oljevernøvelse sammen med fiskeflåten i Svolvær-området.

Rundt 40 fiskere og åtte fiskebåter trente på å samle opp 4 kubikk med popcorn, som skulle simulere frittflytende olje. Popcornet slippes ut, og fiskebåtene sleper såkalte current bustere som er en slags lense som skal samle opp det simulerte utslippet.
Popcorn oppfører seg mye likt olje når det kommer på vannet, og brukes flittig i oljevernøvelser langs kysten.

 

 

Unik lokalkunnskap

Den kystnære oljevernberedskapen til operatørselskapene på norsk sokkel består av fiskebåter og andre mindre fartøy som til enhver tid skal være klar til oljevernaksjon. Det er svært viktig at fiskerne er en del av oljevernberedskapen fordi de har en unik lokalkunnskap og innsikt i de lokale forholdene som kan være avgjørende i en oljevernaksjon.

- Samarbeidet med fiskerne er noe av det viktigste som finnes innen oljevern. Vi fiskere sitter på en unik kompetanse når det gjelder bruk av fartøy, vær og vind i lokale områder, sier kaptein Magne Berntsen fra fiskebåten Star Viking.

I dag har NOFO avtale med 53 fiskefartøy som er en del av oljevernberedskapen langs hele norskekysten.

Startet med Goliat

Det hele startet med Goliat-feltet i Barentshavet, hvor det ble bygget opp en ny og permanent beredskapsorganisasjon sammen med lokale fiskebåteiere fra Finnmark.

Det ble lagt stor vekt på at oljevernberedskapen for Goliat skulle være robust, effektiv og tilpasset de lokale forholdene. Da ble fiskernes lokalkunnskap viktig.
I dag brukes fiskefartøyene langs hele norskekysten i oljevernberedskapen. Deres oppgave er å slepe utstyr som samler opp, tar opp og lagrer olje, i tillegg til å transportere utstyr.

Aktuelle fiskebåteiere må gjennomgå omfattende opplæring innen oljevern i regi av NOFO. Deltagelse i beredskapsordningen skal ikke gå på bekostning av fiskernes daglige virke.

Over 100 øvelser

NOFO arrangerer over 100 øvelser hvert år der alt fra oljevernfartøy, slepebåter og utstyr blir testet og verifisert. NOFO er også en del av den nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private.

Operasjonsrådgiver Kyst og Strand, Jan Petter Persønn Vølstad, i NOFO sier fiskernes bidrag til oljevernberedskapen er sentral.

- Fiskerne kjenner forholdene godt og overfører sin erfaring fra bruk av utstyr til det utstyret vi bruker.

- Staten, kommunene og det private har et unikt samarbeid innen oljevernberedskap i Norge. Det gjør oss verdensledende på dette området, sier Vølstad.