Ser store muligheter på havbunnen

Oljenæringen gir Norge et unikt utgangspunkt for å skape en industri for mineralutvinning på norsk sokkel.
Image
Image
Subsea 7
Illustrasjonsfoto.

Havbunnen har store forekomster mineraler som vil bli stadig mer etterspurt i utviklingen av blant annet vindmøller, batteriteknologi og solceller. Leverandørene til olje- og gassindustrien ser potensialet ved å utvikle en slik næring i Norge – som vil kunne skape store inntekter og arbeidsplasser.

– Teknologi og kompetanse fra olje- og gass virksomheter er overførbar til "subsea mining". Det er derfor naturlig for Subsea 7 å vurdere hvor vi kan bidra i denne utviklingen. Mulighetsrommet i havet er veldig spennende for et selskap som jobber fra havbunn til overflaten, og som en offshore entreprenør ser vi på dette som et godt eksempel på potensialet i den fremtidige offshore-industrien, sier Monica Bjørkmann, VP Subsea 7 Norway.

Ny lov om mineralvirksomhet

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny lov om mineralvirksomhet på norsk sokkel. Dette legger grunnlaget for fremtidige undersøkelser og utvinning av mineralforekomster på norsk sokkel.  

– Norge er verdensledende på å hente ressurser fra havbunnen. Med kompetansen fra olje- og gassnæringen kan vi skaffe oss en unik posisjon i en industri som kommer til å vokse i takt med utviklingen av nye teknologier. Derfor er det gledelig at vi har en leverandørindustri som ser muligheter nå som myndighetene legger rammene for en slik virksomhet sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Gjør nye undersøkelser i sommer

Samtidig som lovverket for virksomheten kommer på plass, gjør myndighetene ytterligere kartlegginger av hva som finnes av mineraler på norsk sokkel. I sommer skal Oljedirektoratet gjøre undersøkelser som gir oss mer informasjon om hva som finnes på havbunnen.

– Tidligere denne uken la Oljedirektoratet frem sin ressursrapport der de slår fast at det kan være store forekomster av mineraler med sjeldne jordarter på dyphavene. Dette understreker mulighetene og potensialet en slik virksomhet kan gi næringen, sier Schjøtt-Pedersen.  

Image