Næringspolitikk

Oljeoppfinnerne

De lever av gode ideer og tøffe utfordringer. På Bryne vokser et av innovasjonshusene i olje- og gassnæringen seg større.
Image
Image
ØKER LEVETIDEN: Reid Skjærpe viser frem en konseptmodell for hvordan en «re-spooling unit» for wireline kan se ut. Uniten (maskinen) skal brukes til å «kondisjonere» wirelinekabel. Dette øker levetiden på kabelen og minsker risikoen for nedetid i brønn på grunn av slitt eller ødelagt kabel. Konseptet, som innbefatter ferdig produksjonsunderlag, er utført på oppdrag for en kunde, et større brønnintervensjonsselskap.

I 17. etasje i det 65,4 meter høye Forum Jæren, med utsikt over det paddeflate landskapet rundt, og med havet like utenfor, sitter de 15 ansatte i Aarbakke Innovation.

Aarbakke Innovation har sitt utspring fra oljeserviceselskapet Aarbakke AS, også fra Bryne. Tanken var først og fremst at det nye innovasjonsselskapet skulle løse problemer for kundene til moderselskapet. Så fikk de med seg det familiebaserte investeringsselskapet Westco i Stavanger på eiersiden. I dag er hovedmålet å utvikle egen teknologi til olje- og gassbransjen, samt å tilby teknisk støtte til gründere og oppstartsselskaper. Der ser en at selskapet fyller en viktig rolle.

Egne teknologier mot krevende bruksområder er interessante satsingsområder fremover. Aarbakke Innovation’s «Ultra No-Dig»-system er et godt eksempel. Systemet kan gjøre det mulig å unngå dagens grøftegraving i tettbygde strøk, som under vedlikehold av vann-, kloakk- og fiberledninger.

Image
Image
Illustrasjon: Aarbakke Innovation
Borekrone, motor, fremdriftsmekanisme og navlestreng skal kunne trekkes ut ved hjelp av et injiseringssystem som plasseres ved tunnelinngang. Dette gjør at man i mange tilfeller kan unngå dagens grøftegraving, noe som er en stor fordel i tettbebygde strøk.

Ved å flytte fremdriften fra borestrengen til borekronen, og erstatte borestrengen med kveilerør, kan systemet gjøre det mulig å retningsbore opptil 30 kilometer. «Ultra No-Dig» er et eksempel på teknologioverføring fra olje- og gassindustrien til andre næringer. Vi ser også store spin-off-muligheter med deler av denne teknologien til andre bruksområder. Det gjelder bare å knytte rette kontakter fremover, og få synliggjort teknologien og oppgavene den kan utføre.

– Jeg tror nok drømmen til mange var at vi skulle bli et innovasjonshus. Vi har gjort mye rett så langt, og vi skal fortsette å skape suksesshistorier fremover, sier daglig leder Reid Skjærpe i Aarbakke Innovation.

I 2018 har Aarbakke Innovation fire prosjekter på blokka. Det er teknologien til enda et nytt gründerselskap (Hydrophilic). I tillegg til gründeren Trond Rolfsvåg og Aarbakke Innovation, står også denne gang Statoil Technology Invest, Valide samt noen mindre aksjonærer på eiersiden.

I tillegg jobber Aarbakke Innovasjon med ny teknologi innen plugging og forlating av brønner (lett intervensjons P&A). Dessuten med Hansen Downhole Pump Solutions, et revolusjonerende nedihulls  pumpesystem (kunstig løft), samt «Ultra No-Dig», teknologien beskrevet ovenfor.

- Vi jobber også tett med enkelte oljeselskaper, der vi sammen forsøker å finne nye metoder og verktøy for kostbesparende operasjoner. Kost er og vil fortsatt bli i fokus fremover, selv om tidene nå ser ut til å bedre seg for O&G-bransjen. Å ha sluttbrukere som kunde og partner her betyr mye.

Med støtte fra Forskningsrådet i to av prosjektene, samt tett samarbeid med Aker BP i ett av dem, gjør at Aarbakke Innovation kan fortsette en målrettet satsing fremover.

– Jeg tror det er viktig å tenke på at du innoverer for markedet. Det er ikke innovasjon for teknologiens skyld. Om noen tidlig fatter interesse for det du jobber med, vet du at du er på rett spor, sier Skjærpe.

Ultra No-Dig er også beskrevet i teknologioverføringsrapporten til Norsk olje og gass. Se flere teknologier her.

Image