Næringspolitikk

Sterkere produktivitet i oljesektoren

SSB estimerer en økning i investeringer til feltutbygging og leting på nærmere ti prosent i 2019, med totalinvesteringer på 155,5 milliarder kroner.
Image
Image

Det ble levert inn ti planer for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfelt i 2017. Den store effekten av de prosjektene som det ble levert da vil komme fra 2019 og fremover. Det viser også tallene fra SSB, som i 2019 anslår en økning på 24 prosent fra 2018.

- SSB anslår sterk økning i feltutbygging og leting, mens anslagene for felt i drift, landvirksomhet og rørtransport trekker ned. Det skaper ny aktivitet i industrien, vi ser at norske selskaper jevnlig blir tildelt store kontrakter, så dette er gledelige tall for hele Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Sterk økning i produktiviteten
Anslag for 2018 er 1,3 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2017. Dette er en oppgang, men svakere enn det SSB antydet i forrige undersøkelse.
- Dette er mer i samsvar med våre egne estimater i november 2017, som lå et godt stykke under SSBs tall, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Ifølge SSBs tall viser leting og feltutbygginger alle øker kraftig, mens felt i drift trekker investeringstallene ned.
- Det viser at vi får mer for mindre, sier Schjøtt-Pedersen. Kostnadene reduseres samtidig som investeringene går opp i 2019, det betyr aktivitetsøkning i dobbel forstand.

Image